031-333 33 93

info @ webstr.se

Teknisk SEO med Screaming frog

Teknisk SEO för bättre laddtid och bättre rankning. Så gör du!

Genomsökningsbarhet är en viktig aspekt av teknisk SEO. Det hänvisar till sökmotorernas förmåga att genomsöka, indexera och förstå innehållet på en webbplats. En webbplats som är genomsökningsbar är mer sannolikt att synas i sökmotorernas resultat. För att säkerställa att en webbplats är genomsökningsbar är det viktigt att ta steg som att skapa en XML-webbplatskarta, som är en fil som listar alla sidor på en webbplats och gör det lättare för sökmotorer att genomsöka dem. Dessutom är det viktigt att se till att webbplatsens webbadresser är välstrukturerade, tydliga och lätta att förstå, samt att använda en robots.txt-fil för att blockera alla sidor som inte bör indexeras av sökmotorer.

Att övervaka en webbplats genomsökningsfel är också viktigt, eftersom det kan indikera problem som hindrar en webbplats från att genomsökas av sökmotorer. Dessa fel kan hittas i Google Search Console, som är ett verktyg som gör att webbplatsägare kan övervaka och analysera webbplatsens synlighet i sökmotorresultat. Genom att övervaka genomsökningsfel är det möjligt att identifiera eventuella problem som hindrar en webbplats från att genomsökas och vidta åtgärder för att åtgärda dem.

Webbplatssäkerhet är en annan viktig aspekt av teknisk SEO. Detta avser de åtgärder som vidtas för att skydda en webbplats från hackare och andra skadliga attacker. En webbplats som är säker är mer sannolikt att synas i sökmotorernas resultat. Några bästa metoder för webbplatssäkerhet inkluderar att använda HTTPS för att kryptera webbplatsens data, använda en webbapplikationsbrandvägg (WAF) för att blockera skadliga attacker och att hålla webbplatsens programvara och plugins uppdaterade.

Mobiloptimering är också en viktig aspekt av teknisk SEO. Detta avser de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att en webbplats är fullt fungerande och lätt att navigera på mobila enheter. Med den ökande användningen av mobila enheter för att surfa på internet är det viktigt att webbplatser är mobiloptimerade för att förbättra deras synlighet i sökmotorresultat. För att säkerställa att en webbplats är mobiloptimerad, se till att webbplatsen är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till storleken på enheten den visas på. Dessutom är det viktigt att se till att webbplatsens innehåll är lätt att läsa på mobila enheter, genom att använda större teckenstorlekar och undvika små knappar och länkar.

En annan viktig aspekt av mobiloptimering är sidladdningshastighet. Detta hänvisar till den tid det tar för en webbplats att laddas på en mobil enhet. En webbplats som laddas snabbt på mobila enheter är mer sannolikt att synas i sökmotorernas resultat. För att förbättra sidladdningshastigheten är det viktigt att optimera bilder och andra tunga element, samt att minska antalet HTTP-förfrågningar som görs när en sida läses in.

Teknisk SEO är en pågående process, inte en engångsuppgift. Sökmotorer utvecklas ständigt och uppdaterar sina algoritmer.

För att förbättra sidladdningshastigheten är det viktigt att optimera bilder och andra medier genom att minska deras filstorlek och komprimera dem. Dessutom är det viktigt att förminska CSS, JavaScript och HTML för att minska mängden kod som behöver laddas av webbläsaren. Att utnyttja webbläsarcache är också ett utmärkt sätt att förbättra sidladdningshastigheten eftersom det gör att webbläsaren kan lagra en cachad version av webbplatsens resurser, vilket minskar mängden data som behöver laddas vid efterföljande sidladdningar.

En annan viktig aspekt av teknisk SEO är webbplatsens arkitektur. Detta syftar på strukturen och organisationen av en webbplats sidor och hur de är länkade samman. En välstrukturerad webbplats är mer sannolikt att synas i sökmotorernas resultat. Några bästa metoder för webbplatsarkitektur inkluderar att använda en logisk och tydlig hierarki för att organisera sidor, använda brödsmulornavigering för att hjälpa användare och sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och använda interna länkar för att skapa en tydlig hierarki av betydelse för webbplatsens sidor.

Slutligen är det viktigt att notera att teknisk SEO inte bara handlar om att se till att en webbplats är synlig i sökmotorernas resultat. Det handlar också om att se till att webbplatsen ger en positiv användarupplevelse för besökarna. Detta inkluderar saker som att se till att webbplatsen är lätt att navigera på, att sidorna laddas snabbt och att webbplatsen är tillgänglig för användare med funktionshinder. Genom att fokusera på både sökmotorsynlighet och användarupplevelse är det möjligt att skapa en webbplats som är både SEO-vänlig och användarvänlig.

Sammanfattningsvis är teknisk SEO en avgörande aspekt av att optimera en webbplats för sökmotorer. Det innebär att optimera en webbplats underliggande infrastruktur och kod, inklusive webbplatsarkitektur, serverkonfiguration, kodbasoptimering, genomsökningsbarhet, mobiloptimering, webbplatssäkerhet och övervakning av webbplatsens genomsökningsfel. Det finns olika verktyg och metoder som kan användas för att utföra teknisk SEO, och resultaten bör användas för att skapa en handlingsplan för att förbättra webbplatsens synlighet i sökmotorer. Det är viktigt att regelbundet övervaka och analysera en webbplats prestanda för att säkerställa att den håller sig uppdaterad med de senaste bästa praxis och för att göra justeringar därefter. Genom att utföra regelbunden teknisk SEO kan en webbplats förbättra sin synlighet i sökmotorresultat och driva mer organisk trafik, vilket resulterar i ökad försäljning och omvandlingar. Dessutom, genom att fokusera på användarupplevelsen, kan en webbplats ge en positiv användarupplevelse för besökarna som ytterligare kan förbättra webbplatsens prestanda.

Kontakta oss

Genom att skicka dina uppgifter till oss samtycker du till vår integritetspolicy.

Webstr SEO Byrå